Profil společnosti
AIS Servis, s.r.o. je společnost vyvíjející, dodávající a spravující softwarová řešení pro pojišťovny. V současné době udržujeme a rozvíjíme provozní systémy ve třech pojišťovnách v České republice.
AIS Servis je dceřinou společností pojišťovny Kooperativa, a.s., Vienna Insurance Group a Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Většinou našich kapacit se zaměřujeme především na podporu a rozvoj provozních systémů mateřských společností a jejich dceřinných společností.
Vzhledem k naší příslušnosti ke koncernu Vienna Insurance Group, jakožto největší pojišťovací skupině ve střední a východní Evropě, se podílíme také na koncernových projektech v oblasti informačních systémů.
V současnosti participujeme na implementaci systémů SAP Insurance v Kooperativě aČeské podnikatelské pojišťovně a na intergraci nového řešení se stávajícími systémy pojišťoven.
Náš pojišťovací systém GOLEM je již několik let nasazen a provozován ve společnostech:
  • Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
  • Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
  • Česká pojišťovna a.s. (pojištění podnikatelských rizik)
Naše řešení jsou nasazeny také v společnosti GlobalExpert, s.r.o.

Základní údaje o společnosti
Jméno společnosti : AIS Servis s.r.o.
Sídlo : Provazníkova 84, 613 00 Brno
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, spisová značka C 40812
IČO: 26264315
Společnost AIS Servis s.r.o. je součástí mezinárodního koncernu Vienna Insurance Group
Základní kapitál : 7 400 000,- Kč Splaceno : 7 400 000,- Kč